WAS

 

 

Koningin Anistopera en Gompidee

Anistopera, koningin van Libellenland (34) 

Ondertussen hebben Pem en André samen met Gompidee en de andere twee libellen van een aantal takjes een soort draagbaar gemaakt. De takjes worden met stevige grassprieten bij elkaar gehouden. Als alles klaar is en de draagbaar stevig genoeg is wordt deze met lange grassprieten op de rug van Pem gebonden. Het ziet er wel een beetje raar uit, een pad met een draagbaar van takjes op zijn rug.
‘Zou het wel stevig genoeg zijn?’ vraagt Gompidee bezorgd aan André.
‘Dat lijkt me wel, maar ik zal alles nog wel even voor de zekerheid controleren, ‘antwoordt André. Even later zit hij op de rug van Pem en trekt alle grassprieten nog eens stevig aan.
‘Vast als een huis,’ roept hij naar Gompidee.
‘Mooi, dan wordt het tijd om ons op te gaan maken voor vertrek,’ zegt Gompidee tegen prinses Anistopera. ‘Denk je wel dat je naar boven kunt klimmen?’
De prinses knikt.
‘Ik zal zo diep mogelijk buigen, zodat de klim niet te hoog voor je is,’ stelt Pem, haar gerust terwijl hij door zijn knieën zakt en hij met zijn buik de grond raakt. ‘Denk je dat het zo gaat lukken?’
‘Vast wel,’ antwoordt prinses Anistopera.
Met de hulp van André en Gompidee is de prinses boven op de rug van de pad geklommen en ze gaat voorzichtig op de draagbaar liggen.
‘We gaan je toedekken met een paar grote eikenbladeren en daarna maken we die vast met helmgras, zodat je niet van de rug van Pem kunt vallen. Lig je goed?’ vraagt Gompidee.
‘Helemaal,’ antwoordt prinses Anistopera. ‘Wat ben je toch een goede vriend voor me Gompidee.’
De groene libel wordt er verlegen van.
‘Heb je nog pijn aan je vleugel?’ vraagt hij vervolgens.
‘Het gaat wel, zeker nu ik steun heb van die spalk doet het een stuk minder pijn,’ antwoordt de prinses.
André heeft de rechtervleugel met een essentakje gespalkt en met een zalfje van gemalen essenknopjes ingesmeerd. Dat verzacht de pijn. Het is een recept van de oma van André en het heeft bij hem ook altijd de pijn verminderd als hij weer eens ergens vanaf gevallen was. André klauterde toen hij jong was overal op en viel er soms ook wel eens van af en soms kwam hij wel eens lelijk terecht.
‘Nou Pem, wij zijn er klaar voor,’ roept André tegen de pad.
‘Oké, nou dan is het tijd om te vertrekken,’ antwoordt de Pem. ‘Goed vasthouden hoor, want ik maak grote sprongen. Ik zal in elk geval proberen zo voorzichtig mogelijk te zijn.’
‘Ik ga voorop,’ zegt Gompidee.
‘En wij volgen,’ antwoorden de anderen.
‘Misschien is het toch wel handig dat twee van jullie op zoek gaan naar koning Anistorius,’ stelt Gompidee voor.
‘Daar heb je wel een punt,’ antwoordt André en na een kort beraad blijven de andere twee libellen achter.
Gompidee, André en Pem met op zijn rug de prinses zijn snel uit het zicht verdwenen. De achtergebleven libellen strekken hun vleugels en even later cirkelen ze boven de oude berk. Het duurt niet lang of ze zien in de verte een grote zwerm muggen naderen.
‘Hier…! Hierheen,‘ roepen de libellen en ze zwaaien met hun vleugels.
De muggen hebben het gezien en vliegen in rap tempo naar de libellen.
‘Alles goed hier?,’ vraagt een van de muggen, die blijkbaar de aanvoerder is.
‘Ja hoor, alles onder controle,’ zegt een van de libellen.
‘Uh, waar is de prinses?’
‘Die is op weg naar huis, samen met Gompidee en André,’ antwoordt de libel.
‘Dat is goed nieuws,’ zegt de aanvoerder.
‘Dat is het zeker. En hoe staat het met Krakelia?’ Wordt er nog steeds gevochten?’ vraagt de andere libel.
‘Nee, het gevecht is aflopen. Krakelia zit gevangen in een kuil vol met water. Ze kan hierdoor niet meer toveren en dus is ze uitgeschakeld,’ vertelt de aanvoerder. ‘Maar goed, de rest vertel ik jullie onderweg. Kom, we gaan terug naar de anderen. De koning zal wel blij zijn als hij hoort dat alles goed gaat met zijn dochter.’
‘Dat zal hij zeker,’ antwoordt de libel, maar hij weet niet of het verstandig is om de koning over Pem te vertellen.   

.. 

(bij de kleurplaten staan Anistopera en Gompidee klaar om te worden ingekleurd, speciaal voor jullie gemaakt door Marloes  )

Heb je ook een idee voor ELFJE LIEF,stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( een mooie tekening vinden we ook leuk en de mooiste zetten we op de website van Elfje Lief.)

 

WAS