WAS

 

Het grote geheim van kasteel Okkervliet (1)


‘Wanneer gaan we weer eens op bezoek bij de mevrouw de baronesse,’ vraagt elfje Boefje aan elfje Lief. ‘Het is alweer zo lang geleden en ik zou best eens wat meer van het kasteel willen zien. Dat lijkt me best spannend. Zo’n kasteel is al zo oud en heeft ons zeker heel wat te vertellen.’
‘Ha, ha,’ lacht elfje Bloem. ‘Kastelen kunnen helemaal niet praten, dus kunnen ze ook geen verhalen vertellen.’
‘Dat is misschien wel zo elfje Bloem, maar elfje Boefje heeft wel een beetje gelijk. Zo’n oud kasteel zit vol met mooie oude verhalen. Verhalen over de mensen die er vroeger hebben geleefd. Je ziet ze nog vaak op de schilderijen die daar aan de muren hangen.’
‘En aan de andere oude spulletjes,’ vult elfje Boefje aan.
‘Zeker elfje Boefje, je hebt helemaal gelijk. En wat te denken van de blikken harnassen van stoere ridders. En de mooie kamers waar feesten werden gehouden en waar werd gedanst op muziek.’
‘Nou begrijp ik wat je bedoelt als je zegt dat een kasteel ons heel wat te vertellen heeft,’ zegt elfje Bloem.
‘Dat is mooi elfje Bloem, zo zie je maar dat je niet te snel je oordeel klaar moet hebben.’
‘Sorry elfje Boefje.’
‘Dank je elfje Bloem, het is wel goed. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de verhalen van Kasteel Okkervliet?’
‘Zeker, ik kan bijna niet wachten. Wanneer gaan we elfje Lief?’
‘We zullen eerst maar eens naar professor Knappebol gaan, want ik denk dat die ook wel met ons mee wil. Bovendien weet de professor beter de weg dan wij. We zouden zo maar pardoes de verkeerde weg kunnen nemen en zo maar kunnen verdwalen.’
‘Oef, dat zou wat zijn,’ zucht elfje Boefje.
‘Dat zou zeker wat zijn. Dus dat kunnen beter maar niet doen. Kom dan gaan we naar het huis van de professor.’
Al snel zien ze de rook die uit de schoorsteen komt van het kleine huisje.
‘Hij is ieder geval thuis, want de kachel brandt,’ zegt elfje Bloem.
‘Ik hoop toch zo dat de professor met ons mee wil gaan naar het kasteel van de baronesse.’
‘Ik denk wel dat hij dat doet. Hij heeft tenslotte aan de baronesse beloofd haar weer snel op te komen zoeken. En wat je hebt beloofd dat moet je ook doen.’
‘Daar heb je gelijk in elfje Lief. Wat je belooft, moet je ook doen, anders moet je het niet beloven.’
Elfje Lief trekt aan de bel bij de deur. Even later maakt professor Knappebol de deur open. Snuffelneus blaft van blijdschap.
‘Dag elfjes, wat fijn om jullie weer te zien, maar wat brengt jullie op dit vroege uur naar mijn huisje?’
‘Nou professor, we wilden aan u vragen of u met ons mee wilt gaan naar kasteel Okkervliet. Het lijkt ons leuk om weer eens bij de baronesse op bezoek te gaan.’
‘Dat is het zeker elfjes. Bovendien heb ik aan de baronesse beloofd om haar weer eens snel op te komen zoeken. En wat je belooft…’
‘… moet je ook doen,’ zeggen de elfjes in koor.
‘Zo is dat,’ lacht professor Knappebol. ‘Kom maar even binnen, dan ga ik mijn schoenen aandoen en daarna kunnen we gaan.’

 

Heb je ook een idee voor ELFJE LIEF,stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( een mooie tekening vinden we ook leuk en de mooiste zetten we op de website van Elfje Lief.)

 

WAS