WAS

           

               DE TIJDMACHINE van professor knappebol

                                         nieuwe avonturen van elfje Lief en de elfjes uit Elfjesland

         

De tijdmachine van professor Knappebol (52)

 

Goede morgen professor en Karabouwtje,’ zegt baronesse Gertruida als professor Knappebol en karabouter Karabouwtje de salon binnengaan. ‘Ik begon me al zorgen te maken, want ik had jullie gisteren eigenlijk al verwacht.’
‘Uh, er was even iets tussen gekomen baronesse Gertruida. ‘Ik bedoel… we hadden een probleem en daarom zijn we er nu pas,’ legt de professor uit.
‘Een probleem?’ vraagt de baronesse. ‘Toch niet ernstig hoop ik?’
De professor kijkt naar Karabouwtje.
‘Uh, ja eigenlijk is het wel een ernstig probleem. Maar… misschien is het beter dat we even op elfje Lief wachten.’
‘Ze zal zo wel hier zijn,’ zegt de baronesse. ‘Ze is even naar de andere elfjes. Elfje Zon heeft haar vleugel aan de deur van het keukenkastje gestoten, toen ze een eitje wilde pakken. Het is niet ernstig hoor,’ zegt baronesse Gertruida er meteen achteraan.
‘Dan wachten we even op haar, geen enkel probleem,’ stelt de professor voor.
‘Maar ga toch zitten,’ zegt de baronesse tegen de professor en de karabouter.
Nog voordat ze zijn gaan zitten, komt elfje Lief de salon binnen.
‘Ik hoorde van Jacobus dat jullie op het kasteel waren aangekomen. Gelukkig maar, we hadden ons al zorgen gemaakt.’
‘Dat zei de baronesse al,’ zucht professor Knappebol, die zich toch wel ongemakkelijk voelt. Hij weet niet zo goed hoe hij tegen elfje Lief moet vertellen dat het opsporingsapparaat niet heeft gewerkt.
‘Maar professor, ik ben wel heel nieuwsgierig of er nieuws is over elfje Boefje, elfje Stoer en elfje Knutsel en natuurlijk ook over karabouter Stroompje,’ vraagt elfje Lief.
De professor krijgt een rode kleur en karabouter Karabouwtje draait zenuwachtig heen en weer op zijn stoel.
‘Professor…? Wat is er aan de hand?’ vraagt elfje Lief en ook baronesse Gertruida kijkt de professor vragend aan.
‘Helaas elfje Lief… kijk… uh. Het is niet helemaal gelukt…’
‘Niet helemaal of helemaal niet?,’ vraagt elfje Lief streng.
‘Uh, helemaal niet…’ zegt de professor aarzelend.
‘En nu?’
‘Ik weet het niet elfje Lief. Nog niet. We moeten een nieuw plan maken. Karabouter Karabouwtje en ik denken dat we het beste maar een nieuwe tijdmachine kunnen bouwen, want dat lijkt de enige manier om die vier weer terug te kunnen halen naar hier.’
‘Maar professor Knappebol wat een naar bericht… En hoe lang gaat dat wel niet duren?’ vraagt elfje Lief. ‘En hoe moet het nou verder met die vier?’
De professor haalt zijn schouders op.
‘Als we eerst maar eens zouden weten waar ze zijn,’ antwoordt hij.
‘Ik was al geen voorstander van die tijdmachine,’ moppert baronesse Gertruida. ‘En nu al helemaal niet meer. Als ik het zo beluister ben je ook nog eens een keer van plan om een nieuwe tijdmachine te bouwen… nou Willem Knappebol, ik heb hier grote bedenkingen tegen, misschien moet ik zelfs zeggen dat ik het er totaal mee oneens ben. Het heeft tot nu toe alleen maar ellende gebracht.’
‘Ik ben bang baronesse Gertruida, dat we niet veel keus hebben,’ zucht elfje Lief. ‘We moeten er in elk geval alles aan doen om die vier weer terug te laten keren naar het Kronkelbos, of beter hier naar kasteel Okke vliet. Hoe zwaar het mij ook valt om in te stemmen met de plannen van de professor en karabouter Karabouwtje, ik weet dat we geen andere keuze hebben.’
‘Dus jij vindt dat er een nieuwe tijdmachine moet komen?’ vraagt de baronesse aan elfje Lief.
‘Ja, hoe graag ik ook een andere oplossing had gezien. Dit is de enige manier om de drie elfjes en de karabouter weer terug te kunnen laten reizen.’
‘Oké professor en ook jij Karabouwtje. Jullie weten wat jullie te doen staat. Wat moet gebeuren, dat moet gebeuren,’ zegt de baronesse vastbesloten. ‘Ik vertrouw er op dat jullie het uiterste zullen doen om die machine zo snel mogelijk klaar te hebben. Als jullie hulp nodig hebben dan hoor ik dat graag. En nu aan het werk. We mogen geen minuut meer verliezen.’
 

 

 

 

 

 
 Heb je ook een idee voor ELFJE LIEF,stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( een mooie tekening vinden we ook leuk en de mooiste zetten we op de website van Elfje Lief.)

 

WAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

(bij de kleurplaten staan Anistopera en Gompidee klaar om te worden ingekleurd, speciaal voor jullie gemaakt door Marloes  )

Heb je ook een idee voor ELFJE LIEF,stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( een mooie tekening vinden we ook leuk en de mooiste zetten we op de website van Elfje Lief.)

 

WAS