WAS

           

               DE TIJDMACHINE van professor knappebol

                                         nieuwe avonturen van elfje Lief en de elfjes uit Elfjesland

         

De tijdmachine van professor Knappebol (51)

Na een kwartier zijn de professor en de karabouter aangekomen bij kasteel Okkervliet. Nadat Professor Knappebol drie keer gebeld heeft gaat de grote poort langzaam open.
‘Goede morgen Jacobus,’ zegt de professor tegen de lakei, die blijkbaar nog niet helemaal wakker is.
‘Uh, wat…? Hoe… uh, wie daar?’ stottert hij. ‘Uh, ja natuurlijk professor Knappebol. Ik moet uh… ik zal… ik ben weer in slaap gevallen, geloof ik. Ik was nogal laat naar bed en ook weer erg vroeg op, zodoende.’
‘Tja, dat overkomt de beste wel eens, maar goed, mogen we binnenkomen?’
‘Ach wat dom van mij. Natuurlijk… komt u toch binnen heren…’zegt Jacobus Roeptumaer en hij maakt een lichte buiging.
De professor schudt zijn hoofd.
‘Jacobus, doe nou maar gewoon hoor,’ zegt hij tegen de lakei.
‘Het hoort nou eenmaal zo professor,’ antwoordt de lakei. ‘Zo heb ik het geleerd op de school voor lakeien.’
‘Oké, dan moet je dat ook maar blijven doen, en je niet aan mij storen,’ grinnikt de professor.
‘Dank u wel professor Knappebol,’ zegt Jacobus. ‘Wilt u mij maar volgen? Dan zal ik u voorgaan naar de baronesse. Die zal inmiddels wel in de salon zijn. Samen met elfje Lief. Ik geloof dat ze samen een belangrijke bespreking hebben.’
‘Zo dat klinkt gewichtig,’ zegt de professor.
De lakei knikt.
‘Waar zijn de andere karabouters?’ vraagt Karabouwtje.
‘Die zijn al druk bezig in de binnentuin. Ik heb begrepen van karabouter Karaboer en uh… die bakker…’
‘Karabakje bedoel je,’ zegt Karabouwtje
‘Uh juist ja Karabakje… nou die twee karabouters zijn druk doende om de tuin op orde te brengen. Als ik het goed heb begrepen wil men er graan en rogge gaan verbouwen. Ik weet niet of dat wel zo’n goed idee is.’
‘Waarom zou dat geen goed idee zijn Jacobus?’ vraagt de professor aan de lakei.
‘Graan en rogge horen toch niet in een kasteeltuin thuis, tenminste dat vind ik,’ antwoordt de lakei.
‘Tja, misschien heb je daar wel een punt,’ zegt professor Knappebol en hij wrijft met zijn hand over zijn baard. ‘Maar waar dan?’
‘Als ik een advies zou mogen geven, dan lijkt het mij verstandiger om een van de omliggende weidevelden hiervoor geschikt te maken.’
‘Misschien wel Jacobus, maar dan wordt het wel heel groot en veel, en bovendien liggen de velden buiten de kasteelmuren.’
‘Ik zie het probleem niet zo professor,’ zegt Jacobus. ‘Waarom zou er geen graan en rogge buiten de kasteelmuren mogen worden verbouwd. De boeren uit het dorp hebben er ook hun akkers, dus waarom de karabouters dan ook niet?’
‘Tja, als je het zo bekijkt,’ zucht de professor.
‘Je hebt helemaal gelijk Jacobus,’ zegt Karabouwtje. ‘Ik zal zo meteen eens met die twee gaan praten. Ze zullen het vast wel met jou eens zijn. Dom, dat ze daar zelf niet op zijn gekomen.’
‘Dank u wel meneer Karabouwtje. Misschien dat Karaboontje dan de kasteeltuin op kan fleuren met mooie bloeiende planten en struiken. Dat lijkt me een veel beter plan.
‘Dat ben ik helemaal met je eens Jacobus,’ zegt de professor. ‘De baronesse heeft een goede en vooral ook een heel slimme lakei aan jou.’
‘Dank u wel professor, maar ik doe alleen maar mijn werk,’ antwoordt de lakei blozend.
‘Dat is mooi, en nu zou ik graag de baronesse en elfje Lief willen spreken,’ zegt professor Knappebol.
‘Natuurlijk professor, ik zal u aanmelden,’ antwoordt Jacobus Roeptumaer.
 

 
 Heb je ook een idee voor ELFJE LIEF,stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( een mooie tekening vinden we ook leuk en de mooiste zetten we op de website van Elfje Lief.)

 

WAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

(bij de kleurplaten staan Anistopera en Gompidee klaar om te worden ingekleurd, speciaal voor jullie gemaakt door Marloes  )

Heb je ook een idee voor ELFJE LIEF,stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( een mooie tekening vinden we ook leuk en de mooiste zetten we op de website van Elfje Lief.)

 

WAS