De 133 gedachtenkronkels van de wonderlijke Boris Borowitsj

 

In Vrede Voorbij


Doe het licht uit

Sluit de gordijnen

Wees stil en houd je vast aan mij

En nee, huil maar niet

Want het is geen dag voor tranen

Het is geen dag voor verdriet

Ik neem afscheid met een glimlach

Al is het dan de laatste keer

Ik laat het leven in vrede los

In tevredenheid en met plezier

Niet dat ik het leven niet missen zal

Maar voor mij is het einde hier

 

Doet het licht uit

En ontsteek een kaars

Speel muziek en hef het glas

Kijk naar elkaar en ook naar mij

Geef mij je glimlach en je hand

Het laatste uur tikt weg

De laatste tel wordt geteld

Het kan elk ogenblik gebeuren

Want ik sta voor een onbekende poort

En vrees niet om er doorheen te gaan

Ik ken geen angst, en ben niet bang

Ik ken geen twijfel, en voel me voldaan

 


Honderd, wie had dat gedacht

Een zalig leven,  o zo oneindig lang

Ja, wie had dat eigenlijk verwacht

Ach honderd, niet meer dan een getal

Dat mijn tijd kleurt met het aantal jaren

Dat is alles wat ik er aan over hield

Meer is er niet, ik laat niets na

Ik heb geen bezit, noch kind noch kraai

Ik ken geen wrok, geen haat noch spijt

Ach, natuurlijk heb ik de liefde wel gekend

Maar nooit heeft iemand mijn hart gestolen

En ook mijn ziel bleef onaangeroerd

 


Mijn gedichten, maar ook mijn schilderijen

Ze zullen vergelen op klamme zolders, in kille kelders

Van onbekende huizen, in onbekende straten

Ze zullen verdwijnen en vergaan van het stof

Zal er nog iemand aan mij denken

Zal ik ooit nog onderwerp zijn van een gesprek

Zal iemand zich mijn naam nog herinneren

En zal ik verder leven na mijn dood

Of wordt mijn naam niet meer uitgesproken

En ben ik dan voorgoed vergeten

Wordt er geen woord meer over mij geschreven

En is het dus bij deze honderd jaren gebleven


 
Het is de hoogste tijd

De stilte fluistert

De wind houdt de adem in

De donkerte vult de kamer

Het licht verblindt

Lief leven laat mij gaan

Het is allang genoeg geweest

Ik vraag, wees mij genadig

Meer vraag ik niet

Treur niet mijn vriend, niet om mij

Want nu eindelijk de storm is gaan liggen

Gaat mijn leven in vrede aan mij voorbij

 

Mijn verhaal is uit

De klok stopt

En dankbaar voor alles

Sluit ik

Boris Borowitsj

Voor altijd af


 
† 2-1-2017 I.M. Boris Borowitsj 

  

han meijs