De 133 gedachtenkronkels van de wonderlijke Boris Borowitsj

 


Kronkel  37  1943 Bloedbad van Chatijn 

 
Het is stil geworden in Chatijn

De velden leeg

De huizen verwoest

 

Het is stil geworden in Chatijn

149 mensen levend verbrand

De waanzin vierde er hoogtij

 

Onschuldig veroordeeld

Zonder proces of kans

Niemand gespaard

 

Opeen gedrongen mensen

In een oude schuur

In vlammen opgegaan

 

Het is stil geworden in Chatijn

De hemel weent, de zon rouwt

En de vogels zwijgen

 

Het is stil geworden…

  

 han meijs